Friday, May 17, 2013

Sama Tetapi Tidak Semestinya Serupa

Pengguna yang telah menggunakan khidmat Telco TuneTalk mesti bertukar kepada WOW atau ToneExcelTP sebelum boleh menyertai ToneExcelBiz.  Khidmat yang disediakan mempunyai sedikit perbezaan tetapi ia lebih kepada keuntungan.  Memang keuntungannya kelihatan amat sedikit tetapi sekiranya dibuat dengan tekun dan bersungguh-sungguh, yang sedikit itu menjadi banyak.  Cuba lihat kejayaan mereka yang istiqamah di dalam biz ini.

Klik gambar kad di sebelah kanan untuk mengetahui dengan lebih lanjut cara dan perjalanan biz ini.  Guna "air time" seperti biasa, seperti telco yang sedang anda gunakan tetapi anda diberi ganjaran jikalau lebih kerap anda tambah nilai. 

No comments:

Post a Comment

Have something to share?