Monday, November 24, 2014

Walasal balik asil

Tahun-tahun 2008 hingga Okt 2014.  Usaha sia-sia untuk kerja-kerja gila yang diusahakan atas nama "Urusan Pindahmilik" antara individu dan Kerajaan BDS.  Setelah enam (6) tahun barulah kebenaran terbongkar.  Tiada urusan sedemikian dan tiada wakil yang dilantik untuk menjalankan ujian oleh Kerajaan BDS.

Itu pasal tak hasil.

No comments:

Post a Comment

Have something to share?